ข้อเสนอแนะจดหมายแนะนำการจ้างงาน

ข้อเสนอแนะจดหมายแนะนำการจ้างงาน
สารบัญบทความ:
เมื่อเขียนหนังสือแนะนำสำหรับการจ้างงานจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่มีอยู่ทั่วไปและการจัดรูปแบบทั่วไป ขอให้บุคคลที่คุณเขียนคำแนะนำสำหรับสำเนาประวัติส่วนตัวและการโพสต์งานถ้าเป็นไปได้เพื่อให้คุณสามารถระบุเฉพาะในการรับรองของผู้สมัคร คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะและประสบการณ์ของผู้สมัครกับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในตำแหน่งที่สมัคร การดูตัวอย่างตัวอักษรแนะนำอาจช่วยให้คุณสามารถรับรองผู้สมัครได้อย่างน่าเชื่อที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อเสนอแนะการจ้า

เมื่อเขียนหนังสือแนะนำสำหรับการจ้างงานจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบว่ามีข้อมูลใดบ้างที่มีอยู่ทั่วไปและการจัดรูปแบบทั่วไป ขอให้บุคคลที่คุณเขียนคำแนะนำสำหรับสำเนาประวัติส่วนตัวและการโพสต์งานถ้าเป็นไปได้เพื่อให้คุณสามารถระบุเฉพาะในการรับรองของผู้สมัคร

คำแนะนำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะและประสบการณ์ของผู้สมัครกับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในตำแหน่งที่สมัคร

การดูตัวอย่างตัวอักษรแนะนำอาจช่วยให้คุณสามารถรับรองผู้สมัครได้อย่างน่าเชื่อที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ข้อเสนอแนะการจ้างงานตัวอย่างจดหมาย

ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกการอ้างอิงและจดหมายแนะนำที่ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆมากมายที่คุณสามารถใช้เพื่อรับไอเดียสำหรับจดหมายของคุณเอง ดูตัวอย่างด้านล่างรวมถึงจดหมายแนะนำของพนักงานจดหมายจากผู้บังคับบัญชาจดหมายแนะนำสำหรับการส่งเสริมจดหมายจากนายจ้างก่อนหน้าจดหมายอ้างอิงส่วนบุคคลและจดหมายแนะนำงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ตัวอย่างจดหมายอ้างอิงของอีเมล
จดหมายอ้างอิงอีเมลควรมีลักษณะเช่นใด

ตัวอย่างคำแนะนำเกี่ยวกับพนักงาน
ต่อไปนี้เป็นจดหมายที่เขียนขึ้นโดยผู้จัดการแนะนำลูกจ้าง

ข้อเสนอแนะการจ้างงานตัวอย่าง
คุณอาจถูกถามโดยพนักงานเก่าเพื่อเขียนคำแนะนำเช่นในตัวอย่างนี้

คำแนะนำสำหรับเพื่อนร่วมงาน
การเขียนจดหมายแนะนำที่ดีสำหรับเพื่อนร่วมงานจดหมายตัวอย่างและคำแนะนำสำหรับสิ่งที่ควรใส่

คำแนะนำจากผู้จัดการ
ในฐานะผู้บังคับบัญชาคุณอาจถูกขอให้เขียนคำแนะนำสำหรับสมาชิกปัจจุบันของทีมของคุณ

ตัวอย่างคำแนะนำจากผู้จัดการ # 2
หากคุณกำลังดำเนินการต่อคุณอาจได้รับคำถามจากพนักงานที่มีค่าสำหรับจดหมายอ้างอิงก่อนออกเดินทาง

ตัวอย่างคำแนะนำจากนายจ้างคนก่อน
ผู้จัดการอาจได้รับการขอคำแนะนำเนื่องจากสามารถให้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ได้

เอกสารอ้างอิงที่อธิบายถึงการปิดบัง
การอธิบายเหตุผลของการเลิกจ้างอาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการ

ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงสำหรับพนักงาน
นายจ้างจะมีคุณสมบัติที่ดีในการแนะนำอดีตพนักงานตามความรู้เกี่ยวกับทักษะที่พวกเขาใช้เมื่อทำงานกับพวกเขา

หนังสือแนะนำตัวอย่างสำหรับพนักงาน # 2
คำแนะนำทั่วไปจะเป็นประโยชน์ในการเก็บรักษาไว้ในกรณีที่มีคนต้องการได้ทันที

ตัวอย่างคำแนะนำสำหรับโปรโมชั่น
ในฐานะผู้จัดการคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในการรับรองพนักงานคนหนึ่งของคุณที่กำลังมองหาการส่งเสริมภายใน บริษัท

หนังสือแนะนำตัวอย่างสำหรับพนักงานภาคฤดูร้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนบางส่วนของเอกสารอ้างอิงที่สำคัญที่สุดอาจมาจากผู้บังคับบัญชาของงานในช่วงฤดูร้อนของพวกเขา

ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงจากครู
ครูอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในการให้คำแนะนำแก่นักเรียนปัจจุบันและนักศึกษาเก่าของพวกเขา

จดหมายแนะนำการจ้างงานส่วนตัว
นี่เป็นตัวอย่างที่เขียนขึ้นสำหรับพี่เลี้ยงซึ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งที่จะถ่ายโอนไปยังธุรกิจอื่น ๆ

คำแนะนำส่วนบุคคลจดหมาย
การอ้างอิงส่วนบุคคลอาจเป็นประโยชน์เพราะพวกเขามักจะเน้นทักษะที่เกี่ยวข้องที่ผู้สมัครใช้ในชีวิตของตนนอกเหนือจากอาชีพปัจจุบันของพวกเขา

คำแนะนำจดหมายเทมเพลต
ใช้เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนจดหมายแนะนำของคุณเอง

การเขียนจดหมายแนะนำ
เมื่อคุณถูกขอให้เขียนจดหมายแนะนำคุณจะต้องการให้แน่ใจว่าคุณให้การรับรองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแก่ผู้สมัคร รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนจดหมายแนะนำรวมทั้งสิ่งที่จะรวมไว้ในแต่ละส่วนของจดหมายวิธีการส่งและจดหมายแนะนำตัวอย่างสำหรับการจ้างงานและนักวิชาการ

ตัวอย่างจดหมายแนะนำเพิ่มเติม
ตัวอย่างจดหมายรับรองและตัวอย่างข้อความอีเมลรวมถึงคำแนะนำทางวิชาการจดหมายอ้างอิงทางธุรกิจและตัวอักษรการอ้างอิงส่วนบุคคลและวิชาชีพ การดูกลุ่มตัวอย่างหนังสือแนะนำสามารถช่วยให้คุณได้แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรวมและวิธีการจัดรูปแบบตัวอักษรอ้างอิงที่คุณต้องการจะเขียน

การอ้างอิงของบุคคลและตัวอักษร

  • ตัวอย่างจดหมายแนะนำ
  • บันทึกการเป็นทางการ