การเป็นผู้นำธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

การเป็นผู้นำธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ
สารบัญบทความ:
คุณเป็นผู้นำทางธุรกิจเพียงเพราะคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก? ไม่ได้ แต่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำทางธุรกิจเนื่องจากไม่มีผู้นำทางธุรกิจเรือธุรกิจขนาดเล็กของคุณจะวนเวียนอยู่โดยไม่มีจุดหมายและหมดอำนาจ ความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นกัปตันเรือไม่ใช่แค่ใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างๆหางเสือ ความเป็นผู้นำมีบทบาทไม่ใช่ Passive ผู้ที่มองโลกในแง่ดีกล้าได้กล้าเสียกล้าหาญและมีวิสัยทัศน์มีความกล้าหาญ - คุณเลือกคำคุณศัพท์ใด ๆ ความเป็นผู้นำคือการผสมผสานระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถในการคิดแ

คุณเป็นผู้นำทางธุรกิจเพียงเพราะคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก? ไม่ได้ แต่คุณจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำทางธุรกิจเนื่องจากไม่มีผู้นำทางธุรกิจเรือธุรกิจขนาดเล็กของคุณจะวนเวียนอยู่โดยไม่มีจุดหมายและหมดอำนาจ

ความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นกัปตันเรือไม่ใช่แค่ใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างๆหางเสือ ความเป็นผู้นำมีบทบาทไม่ใช่ passive

ผู้ที่มองโลกในแง่ดีกล้าได้กล้าเสียกล้าหาญและมีวิสัยทัศน์มีความกล้าหาญ - คุณเลือกคำคุณศัพท์ใด ๆ ความเป็นผู้นำคือการผสมผสานระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถในการคิดและทำหน้าที่ในฐานะผู้นำคนที่ชี้นำกิจกรรมของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของทุกคน .

ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้แม้ว่าจะเป็นคนเดียวที่พวกเขาเป็นผู้นำ

แต่คุณไม่สามารถเป็นผู้นำได้โดยบอกว่าคุณเป็นคนเดียว ความเป็นผู้นำต้องทำงานที่ แปลงตัวเองให้กลายเป็นผู้นำธุรกิจขนาดเล็กของคุณที่ต้องการด้วยห้าคีย์เหล่านี้เพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจ

การเป็นผู้นำธุรกิจ:

1 วางแผน.

หลักของความเป็นผู้นำทางธุรกิจนั้นมีความเป็นเชิงรุกมากกว่าปฏิกิริยา เห็นได้ชัดว่าผู้นำเป็นสิ่งที่ดีในช่วงวิกฤต แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะนั่งอยู่รอบ ๆ เพื่อให้เกิดวิกฤตขึ้น

ความเป็นผู้นำหมายถึงการระบุปัญหาที่เป็นไปได้และการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะถึงระดับวิกฤติ - และความสามารถในการระบุและเก็บเกี่ยวผลที่อาจเกิดขึ้น ผู้นำที่ดีจึงวิเคราะห์และวางแผนและปรับแผนการของพวกเขาให้เข้ากับสถานการณ์และโอกาสใหม่ ๆ ต้องการกรอบเพื่อให้คุณไป? การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

2 มีวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์มีความสำคัญต่อความเป็นผู้นำที่ดี

วิสัยทัศน์ให้ทิศทางและไม่มีทิศทางไม่มีจุดใดที่วางแผนมากนัก ธุรกิจขนาดเล็กของคุณจะยังคงส่งผลกระทบต่อ ดังนั้นหากคุณยังไม่มีบัญชีให้ทำตามขั้นตอนแรกโดยการสร้างวิสัยทัศน์สำหรับธุรกิจของคุณ

เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของความฝันและความปรารถนาของคุณแถลงการณ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์จะเป็นวิสัยทัศน์ผู้นำ

3 แชร์วิสัยทัศน์ของคุณ

การแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการเป็นผู้นำของคุณจะช่วยให้วิสัยทัศน์ของคุณเติบโตและความเป็นผู้นำทางธุรกิจของคุณพัฒนาขึ้น เมื่อคุณบอกวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำของคุณกับคนอื่น ๆ คุณจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของคุณเองในวิสัยทัศน์ของคุณและเสริมสร้างความมุ่งมั่นที่จะทำให้วิสัยทัศน์ผู้นำของคุณกลายเป็นความจริง และคนอื่น ๆ จะเริ่มเห็นคุณเป็นคนที่ "ไปสถานที่" และรู้จักคุณในฐานะบุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ

4 รับผิดชอบ

ในขั้นตอนนี้ของการเป็นผู้นำทางธุรกิจคุณใส่กันวางแผนและวิสัยทัศน์ผู้นำของคุณและดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แผนเฉพาะเพื่อปรับปรุงผลประกอบการของธุรกิจหรือการตอบสนองต่อวิกฤติคุณในฐานะผู้นำเป็นผู้ตัดสินใจและเห็นว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม

คุณไม่สามารถ "พูดถึงเกมที่ดี" เพื่อเป็นผู้นำได้ คุณต้องทำหน้าที่และจะเห็นว่าเป็นการกระทำที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของธุรกิจขนาดเล็กของคุณ บทความของฉันการวางแผนธุรกิจอย่างรวดเร็วเริ่มต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่คุณสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้อย่างรวดเร็ว

5 สร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอย่าง

ถ้าฉันถามคุณคุณสามารถตั้งชื่อสามคนที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ ถ้าฉันถามคุณว่าทำไมคุณจะบอกฉันเกี่ยวกับสิ่งที่คนสร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้ทำหรือกำลังทำอยู่

ความเป็นผู้นำหมายถึงการกระทำ ดังนั้นในการพัฒนาทักษะของคุณเองคุณต้องทำในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ผู้นำและตัวตนของคุณตลอดเวลา เราสามารถตั้งชื่อการกระทำต่างๆของคนอื่น ๆ ที่เราชื่นชม แต่สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราคือความสมบูรณ์ที่ทำให้การกระทำเหล่านี้มีความหมาย

ความเป็นผู้นำสามารถเรียนรู้

การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมีสติและพยายามอย่างสม่ำเสมอในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำทางธุรกิจของตน แต่ในแง่บวกทุกคนที่เต็มใจที่จะพยายามจะกลายเป็นผู้นำที่ดี

และความเป็นผู้นำทางธุรกิจที่ดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจความพยายามของคุณในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของคุณจะได้รับการตอบแทนอย่างพอเพียง คุณสามารถเป็นผู้นำในธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้ด้วยการทำงานห้าคีย์เหล่านี้เพื่อเป็นผู้นำทางธุรกิจ